1-grupp, 3-grupp och normalgrupp

Idag har jag, med god hjälp av Tilda oh Joel, sorterat in alla tackor i respektive grupp efter hur många lamm de ska få.