140 lamm födda

Picture

Så här långt fram i lamningen börjar det snurra i huvudet. Vilken tacka var det nu? Vilket nummer hade nu det där lammet som jag skulle kolla? o.s.v. Rutinerna i boxen är därför viktiga. Man måste göra rätt även om det är det 74:e lammet man håller på med… Därför dubbelkollar jag alltid kön och nummerlapparna innan jag fäster dem i öronen. Joddar navelsträngen på lammen och klipper klövarna på tackan. Kollar juvret på tackan och precis när hon lammat mjölkar jag ur lite ur varje spene för att hjälpa lammet att få bort vaxproppen som sitter som en skyddande kork.
I fårägarens fickhandbok, som så här års är oerhört viktig för att hålla reda på alla individer, antecknar jag antal lamm per tacka och deras nummer. I slutet på boken skriver jag lammens nummer och vem tackan är. På så vis kan man snabbt hitta antingen tacka eller lamm vid behov.
Snart ska alla tackor avmaskas och jag skickade iväg träckprover för analys häromdagen. Att samla upp tappade efterbörder hör också till de dagliga sysslorna. Nice!
Pust, jag börjar se slutet på lamningen. Tack vare min mamma och mina svärföräldrar har det gått bra. Och KJ förstås!
Picture