Årets scanning

Picture

I år var jag faktiskt rätt nervös. Tänk om Carl, som scannar, skulle upptäcka missbildade lamm hos tackorna…Schmallenbergviruset skräms.
Men allt flöt på jättebra och jag är så glad för min sorteringsränna!
Det visade sig finnas två tomma tackor, 32 stycken ska få ett lamm, (27 ungtackor är betäckta så det var flera av dem) 46 tackor får tvillinglamm och 8 stycken ska ha tre var och en tacka bär på fyrlingar. De tre obetäckta tackorna var tomma helt enligt planen trots att baggen rymt en gång…
Totalt 152 lamm väntas alltså till våren, men mycket kan så klart hända innan dess.

Picture

Ultraljudsskärmen i närbild.

Picture

Han för scanningapparaten på den hårlösa ytan ovan ljuvret. Carl kan  se om tackan är tom eller hur många lamm hon bär.