Avskiljning

Picture

Igår delade jag på tackor och lamm. Man ska inte försöka göra för många moment på samma gång, men det gick faktiskt bra fast att jag både: 1.skickade tackor och lamm åt olika håll efter sorteringsrännan 2. avmaskade lammen 3. klippte bort bajsklumpar på de ungtackor och lamm som haft diarré 4. alla djur fick fästingmedel längs ryggen 5. vägde och skrev upp alla lammvikter
På studieresan jag var på förra veckan var det en del som vägde sina lamm innan mönstringen. Dels tränar lammen på att gå i sorteringsrännan och dels är vägningsmomentet redan gjort när man väl ska mönstra. Det är en hel vecka tills jag ska mönstra så för min del ska det bli intressant att se hur mycket de tappar i vikt efter att de skiljts från sin mor.

Picture

Tackorna har stått inne i ladugården över natten på vatten och halm. Detta för att de ska sina av (sluta producera mjölk) så snabbt som möjligt och för att jag är rädd om deras juver. Risken för juverinflammation minskar.
På bilden ovan syns ett par tackor bland lammen. Några stycken får följa med lammen till vallåterväxten. Det gör det hela så mycket lättare när jag ska valla bort lammen från ladugården till nytt bete. Nu flöt det på riktigt bra och lammen går nu på bästa tänkbara, parasitfria bete. Skönt!