Fårflytt

Flyttade fåren till foderrapsen i morse. Den har åter vuxit sig frodig sedan sist de var där. Lammen går fortfarande med sina tackor för jag kan inte skilja av dem förrän vallen är tagen där lammen ska släpas ut på parasitfritt bete i samband med delningen.
Gjort rent vattentanken och ställt i ordning allt sedan mönstringen.