Fårflytt på kvällskvisten

Pojkarna och jag och Chola flyttade dem till Lunden ikväll. Där är det rejält uppväxt och jag behöver ha dit hela flocken för att trycka till gräs och uppväxta skott. Så på sätt och vis var det ju bra att de inte var delade ännu i lamm- och tackgrupp.
KG gick runt eltråden där idag medan jag var på det andra jobbet. Grisarna (vildsvinen) har bökat rejält, men åtminstone bara haft av en staketstolpe.