Händelserik vecka

Gamla golvet bort, singel och betongmattor på. Slåttermaskinen gick sönder. Tusen samtal och mycket surfande för att hitta ny. Torsdagen inköptes den nya slåtterbalken: en Kuhn 66. 2, 40 meter bred med ovala tallrikar. Fredagen rullade betongbilarna in och nya ladugårdsgolvet gjöts under mycket svett! Betongen brann för snabbt i värmen och vi var 6 personer som slet som bara den för att få det jämnt.