Kilremmar av

Veckan har ägnats åt att laga, med viss (ganska stor) assistens, balken och det sista gräset är äntligen avslaget.
Nu blir det ännu mer pappaersarbete efter brev från länsstyrelsen.