Krångel i början

I går kastade en av trillingtackorna. En av dem som förut visat sig lite hängig. Hade på känn att inte allt stod rätt till med henne.  Frågan är bara om hon blir ren. Ännu har inte efterbörden släppt.