Markatering

Har senaste dagarna bollat runt mellan Hushållningssällskapet och Aranea angående en markatering med avseende på Cu-brist. Efter obduktion av tre små lamm är detta en trolig orsak till lammens alltför dåliga tillväxt. Nu ska jag ”bara” få iväg kartor till HS med inritade marker där jordproverna ska tas. De kanske hinner komma ut innan jul eller blir det, om det är frostfritt vill säga, i januari.