Vaccinerat

Äntligen är alla får vaccinerade! KG var med. Det är nästan omöjligt att göra det själv. Både hålla, spruta, släppa iväg utan att någon annan slinker iväg och ta ny tacka med en spruta i handen… Men nu gick det smidigt.
Det är verkligen av största vikt att inte grupperna springer ihop eller att någon smiter ut. Det syns ju inte på tackan om hon är vaccinerad eller inte, så att börja om är inget alternativ.