Vårbruk

Harvning, stenplock. Grannes gödsel, mer harva, sådd, välta och stenplock igen.