Vardag

Folk är tillbaka på sina kontor och jag har fått tag på både Eurofins, angående grovfoderanalys och Länstyrelsen där jag hade frågor om den pågående markinventeringen. Gillar när det flyter!