Varje åker har ett namn

Varje åker har ett namn och då menar jag inte Länsstyrelsens sifferkombinationer som är omöjliga att komma ihåg. Nej, de heter ”Åsas”, Lislyckan”, Korglyckan”, Kyrkträan” m.m

Picture

På denna balen står det ”Banken”. Varje bale märks med sitt åkernamn. Det säger mig en del om kvalitén på maten fåren får. Jag vet om det är gammal eller ny vall, om det är förstaskörd eller andraskörd.

Picture

Äntligen lite sol!

Picture

Snygg bild på snygg fårbonde i snygg sol…

Picture

I veckan byttes ladugårdens fönster ut så de blev likadana som på nybygget. Vilken skillnad!

Picture

Enhetligt och snyggt. Det är ju vår utsikt varje dag och vi känner även ett  ansvar att det ska smälta in i den gamla gårdsmiljön.