Vilket väder!

Bönder klagar alltid på vädret, jag vet. Men nu är det verkligen oerhört frustrerande med detta regnande. Det inte är någon idé att ens börja med andraskörden. Egentligen skulle det redan varit bärgat..